Công Báo Quảng Ngãi
Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

8,227,416 lượt truy cập

Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi là một yêu cầu cần thiết.

           Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Quảng Ngãi có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Chức năng

   : Đăng tải các văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặt biệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy  định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Nhiệm vụ

   :
   • Cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu; đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
   • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
   • Phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
   • Phục vụ công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chức năng theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy  định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


Cấu trúc

   : Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Quảng Ngãi gồm 04 mục:
   • Mục Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.
   • Mục Văn bản dự kiến đăng Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành, đang trong thời gian chờ biên tập, chuẩn bị đăng trong các số Công báo sắp tới. Công báo.
   • Mục Văn bản quy phạm pháp luật: dăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1945 đến nay.
   • Mục Văn bản theo lĩnh vực: liệt kê và sắp xếp các văn bản đăng Công báo theo các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...
   • Mục văn bản hết hiệu lực: liệt kê các văn bản hết hiệu lực.


Nội dung

  : Văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Quảng Ngãi gồm các loại sau: 
  •   Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặt biệt ban hành.
  • Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.
  • Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặt biệt ban hành.
  • Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo.
  • Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặt biệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành.

         Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Quảng Ngãi là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản trị là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh).

 

 

     Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi tới:
     Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh Quảng Ngãi
     Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi;
     Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135;
     Fax: (055) 3822 217;
     Email: congbao@quangngai.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn