Công Báo Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

08/2023/QĐ-UBND

Trích yếu: Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chưa xác định

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 17-02-2023

Có hiệu lực từ: 01-03-2023

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Đăng Công báo: Số 02+03 ngày 28-02-2023
(từ trang đến trang )

Tổng số trang: 3 trang

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn