Công Báo Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024

15/2024/NQ-HĐND

Trích yếu: Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: Chưa xác định

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 18-06-2024

Có hiệu lực từ: 28-06-2024

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Đăng Công báo: Số 09 ngày 30-06-2024
(từ trang đến trang )

Tổng số trang: 3 trang

Văn bản liên quan

Văn bản bị Sửa đổi, bổ sung: Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn