Công Báo Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024

13/2021/NQ-HĐND

Trích yếu: Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Lĩnh vực: Chưa xác định

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 21-07-2021

Có hiệu lực từ: 01-08-2021

Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 18-06-2024

Đăng Công báo: Số 10+11 ngày 30-07-2021
(từ trang đến trang )

Tổng số trang: 3 trang

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.: Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

Văn bản Thay thế Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND; Bãi bỏ khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND cho văn bản này: 17/2024/NQ-HĐND

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn