Công Báo Quảng Ngãi
Thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2023

07/2023/NQ-HĐND

Trích yếu: Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chưa xác định

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 15-03-2023

Có hiệu lực từ: 25-03-2023

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Đăng Công báo: Số 04+05 ngày 31-03-2023
(từ trang đến trang )

Tổng số trang: 9 trang

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn