Công Báo Quảng Ngãi
Thứ bảy, ngày 13 tháng 07 năm 2024

02/2023/NQ-HĐND

Trích yếu: Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/ 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chưa xác định

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 15-03-2023

Có hiệu lực từ: 25-03-2023

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Đăng Công báo: Số 04+05 ngày 31-03-2023
(từ trang đến trang )

Tổng số trang: 5 trang

Văn bản liên quan

Văn bản bị Sửa đổi, bổ sung: Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn