Công Báo Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024

02/2021/NQ-HĐND

Trích yếu: Thay thế

Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 12-03-2021

Có hiệu lực từ: 22-03-2021

Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 18-06-2024

Đăng Công báo: Số 02+03 - Năm 2021 ngày 30-03-2021
(từ trang 2 đến trang 5)

Tổng số trang: 3 trang

Văn bản liên quan

Văn bản bị : Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Văn bản Thay thế Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND; Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND cho văn bản này: 16/2024/NQ-HĐND

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Quảng Ngãi" khi sử dụng lại thông tin từ website này.

CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 52 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3712 134 - (055) 3712 135 - Fax: (055) 3822 217 - Email: congbao@quangngai.gov.vn