Các số Công báo năm 2015
Tháng 10
Tháng 9
Số 20 + 21 ngày 24/09
Tháng 8
Tháng 7
Tháng 6
Tháng 5
Tháng 4
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
 
SỐ 21 + 22 Ngày 10 tháng 9 năm 2013
MỤC LỤC
                
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-8-2013 - Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 3
22-8-2013 - Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 8
28-8-2013 - Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
30-8-2013 - Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20
03-9-2013 - Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 28
05-9-2013 - Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi. 31
06-9-2013 - Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-8-2013 - Quyết định số 190/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-8-2013 - Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 61
05-9-2013 - Quyết định số 1238/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi. 64
29-8-2013 - Quyết định số 1191/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi. 80
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768