Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
31-08-2012 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh đến năm 2020. 
30-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
16-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà thực hiện Đề án Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
12-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
14-06-2012 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2012 – 2015. 
27-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 
30-12-2011 Quyết định số 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nghĩa Hành đến năm 2020. 
23-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015. 
23-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner