Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015. 
12-12-2011 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh. 
12-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
12-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. 
11-11-2011 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Quảng Ngãi. 
07-06-2011 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
04-05-2011 Quyết định số 96/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015. 
06-04-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. 
05-04-2011 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 
08-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner