Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi. 
08-12-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. 
02-12-2011 Quyết định số 1752/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 
15-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp huyện Sơn Hà. 
08-11-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Hà. 
03-11-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. 
27-10-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 
24-10-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ. 
21-10-2011 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 
05-10-2011 Quyết định số 1457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. 
15-09-2011 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Ngãi để xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. 
15-09-2011 Quyết định số 1378/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội làng nghề chế biến nước mắm xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. 
14-09-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. 
14-09-2011 Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016. 
05-09-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi. 
05-09-2011 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Nghĩa Thắng. 
11-08-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi. 
08-08-2011 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 
08-08-2011 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Quảng Ngãi. 
01-08-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,538 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner