Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
29-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 262/2004/QĐ-UB ngày 18/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
29-12-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 
19-12-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-12-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-12-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
04-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
04-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngưng hiệu lực thi hành nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
24-11-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
24-11-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
20-11-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-11-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
09-11-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi. 
09-11-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
05-11-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-10-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 
09-10-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung về hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
08-10-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
08-10-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
02-10-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
6,934,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner