Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2010 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh. 
13-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
13-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh. 
13-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình trường công lập. 
13-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. 
13-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương thức và giá bán đối với nhà riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP. 
13-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 
13-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 
13-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011. 
13-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2011 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách. 
13-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 
13-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 
13-12-2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
13-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
29-07-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. 
27-07-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Quảng Ngãi. 
27-07-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tỉnh Quảng Ngãi. 
27-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-04-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá X. 
16-04-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner