Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2009 Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án thực hiện bảo hiểm y tế năm 2010 đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo, cận nghèo. 
01-12-2009 Quyết định số 2106/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 
30-11-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 
18-09-2009 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
16-09-2009 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009-2013. 
24-07-2009 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động tại các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
14-07-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
08-07-2009 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010. 
22-06-2009 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
06-05-2009 Quyết định số 759/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2011. 
02-04-2009 Quyết định số 563/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí tổ chức lại sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất và vùng ven giai đoạn 2009 - 2015. 
26-02-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế vườn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009-2012. 
13-02-2009 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường. 
05-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 
29-12-2008 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner