Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Minh Long ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện Minh Long. 
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Minh Long. 
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2006. 
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,507,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner