Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Tiểu dự án chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2010. 
22-05-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ thời kỳ 2006 - 2010. 
24-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án đặt tên gọi cho các tuyến đường nội thị, gắn biển số nhà và tên gọi công trình công cộng thuộc khu vực thị trấn Ba Tơ. 
24-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về phân bổ vốn đầu tư năm 2008. 
24-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc chuẩn y quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
24-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ năm 2008. 
24-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner