Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2008 Quyết định số 1355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Dung Quất. 
06-08-2008 Quyết định số 1348/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 
30-05-2008 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá Thống kê đất đai, kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-05-2008 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. 
19-05-2008 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ”. 
07-05-2008 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá bán điện khu vực nông thôn cho các hộ sử dụng điện thông qua tổ chức quản lý điện nông thôn. 
28-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
26-03-2008 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định nội dung và định mức chi phí phục vụ công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. 
05-03-2008 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015. 
28-01-2008 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch hành động phát triển du lịch Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010. 
25-01-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 
18-01-2008 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 26/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành phí dự thi, dự tuyển và mức thu học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 
31-12-2007 Quyết định số 3162/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do cấp xã (phường, thị trấn) quản lý năm 2007 và 2008. 
31-12-2007 Quyết định số 3161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến trúc để tính thu lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thu phí xây dựng;thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
31-12-2007 Quyết định số 3160/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhanh, toàn diện, bền vững Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2020. 
24-12-2007 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi. 
20-12-2007 Quyết định số 2951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định tạm thời về nội dung và mức chi nhuận bút đối với tạp chí, tập san, bản tin. 
20-12-2007 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá thu thuế sử dụng đất. 
19-12-2007 Quyết định số 2934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
18-12-2007 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai chỉ tiêu bổ sung vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và Dự án phát triển ngành lâm nghiệp năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner