Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
11-07-2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Dinh, thành lập xã Ba Giang thuộc huyện Ba Tơ; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Sơn Dung, Sơn Mùa và Sơn Tân, thành lập các xã Sơn Long, Sơn Liên và Sơn Màu thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
11-07-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2012. 
25-04-2008 Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
24-04-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
19-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. 
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner