Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của huyện Lý Sơn. 
24-07-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn v/v điều chỉnh một số lĩnh vực chi trong dự toán ngân sách năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc chuẩn y quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc phát triển giáo dục mầm non huyện Lý Sơn giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,562,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner