Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định tạm thời về đảm bảo trật tự, an toàn các hạng mục công trình của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 
30-11-2007 Quyết định số 57/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục các văn bản đã được rà soát trong lĩnh vực đất đai vẫn còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1996 – 2007. 
15-11-2007 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến 2015. 
24-10-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm. 
28-09-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-09-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. 
22-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-08-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 
07-08-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý. 
30-07-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. 
27-07-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 
27-07-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Cư trú. 
19-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-07-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-07-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
29-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
5,563,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner