Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ – HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 
10-11-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2006; hỗ trợ kinh phí cho các phường thực hiện chi lương cho giáo viên mầm non bán công được hưởng lương theo ngạch bậc quy định. 
10-11-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc hỗ trợ kinh phí cho xã, phường xây dựng điểm sinh hoạt văn hoá thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006 - 2010. 
10-11-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Chương trình mục tiêu giảm nghèo và việc làm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 
10-11-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006-2010. 
10-11-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 
10-11-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 
10-11-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 
27-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án xây dựng thiết chế văn hóa thông tin - thể thao của thành phố và các xã, phường, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner