Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2006 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy giai đoạn 2006 - 2010. 
28-09-2006 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 
22-09-2006 Quyết định số 2106/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình hành động về hợp tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006-2010. 
22-08-2006 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 
27-07-2006 Quyết định số 1759/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 
24-07-2006 Quyết định số 1754/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án, định mức chi và phân bổ kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2006. 
29-06-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2006. 
08-06-2006 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ có công với Cách mạng và hộ nghèo năm 2006. 
23-05-2006 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. 
08-05-2006 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005-2006 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2006-2007. 
28-04-2006 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
26-04-2006 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thuế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 
24-04-2006 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn xây dựng cụm dân cư tái định cư năm 2006. 
18-04-2006 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cứu đói giáp hạt cho nhân dân năm 2006. 
12-04-2006 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn y kết quả điều tra xác định hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi năm 2005 theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010. 
12-04-2006 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2006. 
11-04-2006 Quyết định số 879 /QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. 
11-04-2006 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và người tàn tật năm 2006. 
07-04-2006 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ biên chế hành chính năm 2006 của tỉnh Quảng ngãi. 
23-03-2006 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner