Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 43 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2006 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
28-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. 
27-11-2006 Quyết định số 69/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 
01-11-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 
09-10-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 
06-10-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. 
30-09-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 
26-09-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chương trình kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi giai đoạn 2006-2010. 
22-09-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-09-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
12-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
01-09-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 
30-08-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
21-08-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
18-08-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. 
11-08-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 
02-08-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Giao thông nông thôn- miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 
21-07-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình đổi mới và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2010. 
19-07-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. 
12-07-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng không nhân dân. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner