Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 7-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2011 Quyết định số 962/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Trà Bồng, nhiệm kỳ 2011-2016. 
05-07-2011 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
04-07-2011 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2011. 
01-07-2011 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2011. 
01-07-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2011. 
01-07-2011 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Nghĩa Hành năm 2011. 
01-07-2011 Quyết định số 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Tơ đến năm 2020. 
30-06-2011 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2011-2016. 
30-06-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Sơn Hà, nhiệm kỳ 2011-2016. 
30-06-2011 Quyết định số 946/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Minh Long, nhiệm kỳ 2011-2016. 
30-06-2011 Quyết định số 945/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 
29-06-2011 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 
29-06-2011 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Tây Trà, nhiệm kỳ 2011-2016. 
29-06-2011 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011-2016. 
27-06-2011 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 
27-06-2011 Quyết định số 919/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2011-2016. 
27-06-2011 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016. 
27-06-2011 Quyết định số 917/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016. 
27-06-2011 Quyết định số 916/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016. 
17-06-2011 Quyết định số 13a/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner