Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 9-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
16-09-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 
16-09-2009 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009-2013. 
15-09-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 
01-09-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy định Chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
28-08-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi. 
24-08-2009 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Minh Long giai đoạn 2009 - 2020. 
24-08-2009 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Sơn Hà giai đoạn 2009 - 2020. 
20-08-2009 Quyết định số 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Ba Tơ giai đoạn 2009 - 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,507,080 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner