Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 02-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 
16-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 
13-02-2009 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường. 
13-02-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh. 
13-02-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh. 
13-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-01-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi. 
16-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong tình hình mới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,563,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner