Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 01-2008: 52 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 
18-01-2008 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 26/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành phí dự thi, dự tuyển và mức thu học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 
18-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi. 
18-01-2008 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật giai đoạn 2008 - 2010. 
09-01-2008 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
31-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh Quảng Ngãi. 
31-12-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007- 2010 và định hướng đến năm 2015. 
31-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh. 
31-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
31-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010. 
31-12-2007 Quyết định số 3162/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do cấp xã (phường, thị trấn) quản lý năm 2007 và 2008. 
31-12-2007 Quyết định số 3161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến trúc để tính thu lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thu phí xây dựng;thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
31-12-2007 Quyết định số 3160/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhanh, toàn diện, bền vững Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2020. 
28-12-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện Minh Long. 
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Minh Long. 
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2006. 
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008. 
24-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án đặt tên gọi cho các tuyến đường nội thị, gắn biển số nhà và tên gọi công trình công cộng thuộc khu vực thị trấn Ba Tơ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner