Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 8-2007: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. 
22-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-08-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 
07-08-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý. 
31-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
31-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về cải cách hành chính huyện Minh Long giai đoạn 2006 - 2010. 
31-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo huyện Minh Long giai đoạn 2006 – 2010. 
31-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện Minh Long giai đoạn 2006-2010. 
30-07-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. 
27-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ -HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 
27-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 
27-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 
27-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hoá dân tộc Kor - huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 
27-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2006. 
27-07-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án định hướng phát triển dịch vụ thương mại – du lịch huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner