Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 7-2007: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Cư trú. 
19-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-07-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-07-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-07-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 
16-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. 
16-07-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
16-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ. 
16-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn Ngân sách nhà nước tập trung của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 – 2010. 
16-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc, hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi. 
16-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2006-2010. 
16-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
16-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. 
11-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa về phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006. 
11-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2006 - 2010. 
11-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
06-07-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner