Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 3-2007: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng vành đai thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Dung Quất. 
22-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-03-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác giải quyết chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 
16-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà. 
14-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định về Qui trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,507,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner