Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chương trình kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi giai đoạn 2006-2010. 
22-09-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-09-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-09-2006 Quyết định số 2106/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình hành động về hợp tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006-2010. 
13-09-2006 Quyết định số 2295/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 
12-09-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND huyện Bình Sơn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
12-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
08-09-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục huyện Nghĩa Hành. 
01-09-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 
30-08-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
28-08-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp - làng nghề Đồng Dinh thuộc UBND huyện Nghĩa Hành. 
23-08-2006 Quyết định số 2156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi phê duyệt Đề án phát triển Giao thông thôn, hẻm phố thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 
21-08-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
27-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án xây dựng thiết chế văn hóa thông tin - thể thao của thành phố và các xã, phường, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner