Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 4-2006: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2006 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thuế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 
25-04-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 
24-04-2006 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn xây dựng cụm dân cư tái định cư năm 2006. 
20-04-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng huyện Minh Long. 
18-04-2006 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án cứu đói giáp hạt cho nhân dân năm 2006. 
14-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2006 thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn. 
12-04-2006 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn y kết quả điều tra xác định hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi năm 2005 theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010. 
12-04-2006 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2006. 
11-04-2006 Quyết định số 879 /QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. 
11-04-2006 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và người tàn tật năm 2006. 
10-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
10-04-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định trái pháp luật. 
07-04-2006 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ biên chế hành chính năm 2006 của tỉnh Quảng ngãi. 
31-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
23-03-2006 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2006. 
17-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung một số điều khoản trong Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Quy định bổ sung một số chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong. 
14-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2006-2008. 
03-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh huỷ bỏ một số nội dung Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-02-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định một số cơ chế và chính sách hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2008. 
13-02-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,549,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner