Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 16-04-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-03-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. (từ trang 03 đến trang 15)
10-04-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 16 đến trang 24)
26-03-2012 Quyết định số 39/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 25 đến trang 42)
10-04-2012 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, chuyển giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc UBND tỉnh về các sở, ngành liên quan trực tiếp quản lý. (từ trang 43 đến trang 59)
10-04-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 60 đến trang 63)
26-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 66)
27-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 67 đến trang 68)
29-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống hạn, phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu năm 2012 và đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 69 đến trang 71)
10-04-2012 Quyết định số 531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Dung Quất và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi. (từ trang 72 đến trang 75)
10-04-2012 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Ngã. (từ trang 76 đến trang 77)
5,549,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner