Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 12 xuất bản ngày 24-09-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 06)
25-08-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 07 đến trang 09)
25-08-2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường việc thực hiện Nghị định số 60/2009NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp. (từ trang 10 đến trang 12)
30-08-2010 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 13 đến trang 25)
09-09-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (từ trang 26 đến trang 30)
17-09-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. (từ trang 31 đến trang 33)
25-08-2010 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 34 đến trang 35)
09-09-2010 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015. (từ trang 36 đến trang 39)
5,549,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner