Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 28-01-2010: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 40)
19-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
20-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh. (từ trang 43 đến trang 46)
26-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 47 đến trang 51)
27-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính qui) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010 – 2015). (từ trang 52 đến trang 73)
19-01-2010 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 74 đến trang 88)
5,506,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner