Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 10-07-2009: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2009 Quyết định số 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động, đầu tư các công trình hạ tầng và quản lý tài chính đối với các dự án Nạo vét, thông luồng tận thu cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 02 đến trang 08)
29-06-2009 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 09 đến trang 34)
03-07-2009 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số định mức áp dụng trong Chương trình Hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi (ISP). (từ trang 35 đến trang 45)
08-07-2009 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 46 đến trang 63)
5,549,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner