Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2008 Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của tỉnh được điều động, luân chuyển. (từ trang 04 đến trang 08)
26-12-2008 Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học về công tác ở cấp xã, phường, thị trấn. (từ trang 09 đến trang 13)
26-12-2008 Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách nghỉ việc, chính sách thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 14 đến trang 16)
26-12-2008 Quyết định số 460/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức và những người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 17 đến trang 22)
26-12-2008 Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2009. (từ trang 23 đến trang 123)
30-12-2008 Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 124 đến trang 138)
30-12-2008 Quyết định số 476/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. (từ trang 139 đến trang 151)
07-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 152 đến trang 154)
07-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 155 đến trang 157)
07-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 158 đến trang 160)
07-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 161 đến trang 163)
14-01-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 164 đến trang 172)
25-12-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 173 đến trang 175)
25-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 176 đến trang 181)
29-12-2008 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 182 đến trang 187)
05-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 188 đến trang 198)
5,507,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner