Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 20-12-2009: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 04 đến trang 06)
10-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 07 đến trang 20)
10-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Giai đoạn 2010-2020. (từ trang 21 đến trang 30)
10-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. (từ trang 31 đến trang 35)
10-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 36 đến trang 38)
10-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 39 đến trang 40)
10-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010. (từ trang 41 đến trang 63)
10-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. (từ trang 64 đến trang 82)
10-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 83 đến trang 84)
10-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 85 đến trang 88)
12-12-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. (từ trang 89 đến trang 91)
12-12-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. (từ trang 92 đến trang 93)
14-12-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam. (từ trang 94 đến trang 96)
16-12-2009 Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. (từ trang 97 đến trang 100)
10-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X - nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 101)
10-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 102)
10-12-2009 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 103 đến trang 110)
10-12-2009 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh. (từ trang 111 đến trang 112)
10-12-2009 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 113 đến trang 115)
5,549,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner