Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 15-08-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2008 Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 24)
06-08-2008 Quyết định số 212/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 25 đến trang 33)
06-08-2008 Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 34 đến trang 41)
06-08-2008 Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 42 đến trang 43)
06-08-2008 Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 44 đến trang 49)
07-08-2008 Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 50 đến trang 52)
07-08-2008 Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 53 đến trang 54)
07-08-2008 Quyết định số 222/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 55 đến trang 56)
07-08-2008 Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 57 đến trang 58)
07-08-2008 Quyết định số 224/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 59 đến trang 60)
05-08-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ. (từ trang 61 đến trang 65)
06-08-2008 Quyết định số 1348/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 66 đến trang 73)
06-08-2008 Quyết định số 1355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Dung Quất. (từ trang 74 đến trang 78)
5,507,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner