Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 21 xuất bản ngày 30-07-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 03 đến trang 05)
11-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 06 đến trang 07)
11-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 08 đến trang 09)
11-07-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Dinh, thành lập xã Ba Giang thuộc huyện Ba Tơ; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Sơn Dung, Sơn Mùa và Sơn Tân, thành lập các xã Sơn Long, Sơn Liên và Sơn Màu thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 10 đến trang 13)
11-07-2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 14 đến trang 15)
11-07-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 16 đến trang 17)
11-07-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 18 đến trang 19)
11-07-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 20 đến trang 25)
11-07-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 26 đến trang 27)
11-07-2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 28 đến trang 29)
21-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc thông qua Chương trình phát triển bền vững ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến 2015. (từ trang 30 đến trang 32)
21-07-2008 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về xây dựng đô thị huyện Lý Sơn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 33 đến trang 36)
21-07-2008 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về quy hoạch mạng lưới trường học và cơ sở giáo dục của huyện Lý Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 37 đến trang 40)
16-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2008 -2020 và tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 41 đến trang 43)
16-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà đề án xây dựng và phát triển trường bán trú dân nuôi giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 44 đến trang 45)
17-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi v/v điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho xã, phường xây dựng điểm sinh hoạt văn hoá thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006-2010. (từ trang 46 đến trang 47)
5,507,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner