Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 13 + 14 + 15 xuất bản ngày 15-03-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-02-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 04)
29-02-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý người và tàu cá hoạt động thủy sản tại Quảng Ngãi. (từ trang 05 đến trang 13)
05-03-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. (từ trang 14 đến trang 30)
06-03-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 31 đến trang 37)
10-03-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 38 đến trang 59)
11-03-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 60 đến trang 66)
05-03-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. (từ trang 67 đến trang 70)
29-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 71 đến trang 96)
04-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 97 đến trang 102)
29-02-2008 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến 2015. (từ trang 103 đến trang 125)
10-03-2008 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 126 đến trang 140)
28-02-2008 Quyết định số 295/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. (từ trang 141 đến trang 156)
29-02-2008 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2015. (từ trang 157 đến trang 166)
05-03-2008 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 167 đến trang 169)
5,506,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner