Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 12 xuất bản ngày 20-02-2008: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-02-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 08)
25-01-2008 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 09 đến trang 21)
30-01-2008 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 22 đến trang 31)
14-02-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh. (từ trang 32 đến trang 34)
28-01-2008 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch hành động phát triển du lịch Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010. (từ trang 35 đến trang 44)
5,549,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner