Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-01-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 22)
18-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 23 đến trang 26)
09-01-2008 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (trang 27)
18-01-2008 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 28 đến trang 31)
18-01-2008 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 26/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành phí dự thi, dự tuyển và mức thu học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 32 đến trang 33)
25-01-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 34 đến trang 35)
5,506,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner