Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02-01-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 03 đến trang 07)
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. (từ trang 08 đến trang 10)
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 11 đến trang 13)
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. (từ trang 14 đến trang 32)
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 33 đến trang 47)
19-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 48 đến trang 50)
19-12-2007 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh. (từ trang 51 đến trang 52)
19-12-2007 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 53 đến trang 54)
19-12-2007 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ngãi. (trang 55)
19-12-2007 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 56 đến trang 57)
17-12-2007 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 58 đến trang 60)
05-12-2007 Quyết định số 2825/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ dân sinh và cơ chế khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng thiệt hại do lũ lụt và bão. (từ trang 61 đến trang 64)
07-12-2007 Quyết định số 2848/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 65 đến trang 68)
18-12-2007 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai chỉ tiêu bổ sung vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và Dự án phát triển ngành lâm nghiệp năm 2007. (từ trang 69 đến trang 70)
5,506,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner