Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 19-07-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 07)
19-07-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 08 đến trang 09)
19-07-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 10 đến trang 11)
19-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 12 đến trang 13)
10-06-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý, sản xuất kinh doanh. (từ trang 14 đến trang 18)
29-06-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về việc thông qua Đề án xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đến năm 2010 huyện Bình Sơn. (từ trang 19 đến trang 28)
29-06-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về việc thông qua Kế hoạch xây dựng Chuẩn Quốc gia về y tế xã đến năm 2010 huyện Bình Sơn. (từ trang 29 đến trang 44)
29-06-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2006. (từ trang 45 đến trang 47)
06-07-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 48 đến trang 52)
11-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 53 đến trang 57)
11-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 58 đến trang 61)
11-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa về phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006. (từ trang 62 đến trang 63)
05-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 64 đến trang 66)
5,563,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner