Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 15-12-2006: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 03 đến trang 10)
12-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. (từ trang 11 đến trang 14)
12-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. (từ trang 15 đến trang 41)
12-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố. (từ trang 42 đến trang 43)
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 44 đến trang 55)
12-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005. (từ trang 56 đến trang 58)
28-11-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 59 đến trang 105)
5,549,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner