Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 14 xuất bản ngày 10-10-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 07)
10-10-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 08 đến trang 22)
10-10-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện từ năm 2007. (từ trang 23 đến trang 44)
30-09-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 45 đến trang 54)
06-10-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. (trang 55)
09-10-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 56 đến trang 64)
28-09-2006 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 65 đến trang 80)
28-09-2006 Quyết định số 2266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 81 đến trang 97)
5,313,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner