Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 01 xuất bản ngày 01-04-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-02-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2006 cho UBND các huyện, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. (từ trang 03 đến trang 12)
10-02-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 13 đến trang 38)
22-02-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định một số cơ chế và chính sách hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2008. (từ trang 39 đến trang 44)
03-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh huỷ bỏ một số nội dung Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 45 đến trang 46)
14-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2006-2008. (từ trang 47 đến trang 52)
17-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung một số điều khoản trong Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Quy định bổ sung một số chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong. (từ trang 53 đến trang 57)
31-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 61)
13-02-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006. (từ trang 62 đến trang 66)
10-02-2006 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2015. (từ trang 67 đến trang 75)
23-03-2006 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2006. (từ trang 76 đến trang 79)
5,313,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner