Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 14 xuất bản ngày 05-08-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 03 đến trang 06)
27-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2009 - 2013. (từ trang 07 đến trang 09)
23-07-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Ba Tơ. (từ trang 10 đến trang 16)
22-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 17 đến trang 22)
24-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo thành phố năm 2009. (trang 23)
24-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án đầu tư nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường giai đoạn 2009- 2010. (từ trang 24 đến trang 26)
24-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 27 đến trang 31)
24-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc chuẩn y quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 32 đến trang 34)
24-07-2009 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động tại các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 35 đến trang 48)
7,324,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner