Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 30-06-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 10)
05-06-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 11 đến trang 20)
05-06-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 21 đến trang 26)
05-06-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 27 đến trang 35)
12-06-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 36 đến trang 37)
12-06-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 39)
17-06-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 40 đến trang 50)
24-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. (từ trang 51 đến trang 54)
03-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ đến năm 2010. (từ trang 55 đến trang 64)
09-06-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo 30a), Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà (Gọi tắt là Tổ công tác 30a). (từ trang 65 đến trang 75)
22-06-2009 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 76 đến trang 85)
5,549,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner